10 สถานที่ พิษณุโลก ที่เที่ยว เสพธรรมชาติ ชมป่าเขา

พิษณุโลก ที่เที่ยว เมืองแห่งสองสายน้ำที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมาย มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน ทั้งยังอุดมไปด้วยสถานที่สวยงามทางธรรมชาติอันเลื่องชื่อ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมวิวทิวเขาสวยงามในอำเภอเนินมะปราง ต่อด้วยชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาโปลกลอน สัมผัสความชุ่มฉ่ำของน้ำตกชื่อดัง อาทิ น้ำตกหมันแดง น้ำตกร่มเกล้า น้ำตกภราดร น้ำตกชาติตระการ ที่พร้อมต้อนรับบรรดาคนรักธรรมชาติให้มาสัมผัส   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ที่เที่ยว พิษณุโลก ที่เที่ยว ถ้าไม่มาสักการะพระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “วัดใหญ่” ถือว่ายังมาไม่ถึง พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดใหญ่ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปะ และประติมากรรมที่งดงาม นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   ศาลสมเด็จพระนเรศรวร ศาลสมเด็จพระนเรศวร สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพิษณุโลก เมืองสองแคว นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาลเป็นศาลาทรงไทยโบราณมีสามมุข เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปขนาดเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับนั่งสรงน้ำพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง มีพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี   วัดนางพญา วัดนางพญา วัดสำคัญที่พระเครื่องเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดี เพราะมีสุดยอดพระชุดเบญจภาคีที่เรียกกันว่า “พระนางพญา” กรุแรกพบในปี […]